கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> வேதாரண்யம் -> தாணிக்கோட்டகம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க கார்த்திகேயன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு ரெ மணிவண்ணன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ர யோகமலர் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சு ராசம்மாள் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ரா சுமதி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி அ லில்லி கிரேஸி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ர சித்ரா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திரு கா வீரையன் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி மு சரஸ்வதி வெற்றி