கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> வேதாரண்யம் -> தென்னடார்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சு விஜயபுரி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ச கண்ணகி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி இ உமா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சு செல்வி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி மா விமலா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி க அம்பிகா போட்டி இன்றி தேர்வு