கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> வேதாரண்யம் -> ஆயக்காரன்புலம் 3
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி கு உமாவதி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சீ மாலதி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி பா ஜோதி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி பா நாகவள்ளி வெற்றி
வார்டு 5 திரு வை வீரமணி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ர சரிதா வெற்றி
வார்டு 7 திரு சா இளங்கோவன் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி செ ரூபாவதி வெற்றி
வார்டு 9 திரு ப ரமேஷ்குமார் வெற்றி