கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> வேதாரண்யம் -> செட்டிபுலம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ப சந்திரா வெற்றி
வார்டு 2 திரு ப ரெங்கசாமி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி மு தேன்மொழி வெற்றி
வார்டு 4 திரு த பிரபாகரன் வெற்றி
வார்டு 5 திரு ரு மோகன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி இரா கலா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ம சரோஜா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி வே மேனகா வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ச தமிழ்ச்செல்வி வெற்றி