கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> வேதாரண்யம் -> கரியாப்பட்டினம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மா சத்யா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ந இராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 3 திரு மு கோவிந்தராசு வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி த அஞ்சம்மாள் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி பா சபரிமாலா வெற்றி
வார்டு 6 திரு கி குஞ்சு வெற்றி
வார்டு 7 திரு செ சேவுகனி வெற்றி
வார்டு 8 திரு ப வேதையன் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி அ சாந்தி வெற்றி