கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> கடக்கம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு வ நாகராஜன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு சீ விஜயகுமாா் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ச கலைசெல்வி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சீ செல்வி வெற்றி
வார்டு 5 திரு வே கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி த ராதிகா வெற்றி