கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> கடலங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி சே இன்பவள்ளி வெற்றி
வார்டு 2 திரு சா செல்வமணி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ம லதா வெற்றி
வார்டு 4 திரு அ சாகுல் ஹமிது வெற்றி
வார்டு 5 திரு ஆ கோவிந்தராஜ் வெற்றி
வார்டு 6 திரு சே ஜெகதீஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி சோ தையல்நாயகி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி H ஹாஜி புனிஷா வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ம லதா வெற்றி