கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> கங்கணம்புத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ரா சத்தியராஜ் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி செ சிந்துஜா வெற்றி
வார்டு 3 செல்வி ரா சுதந்திராதேவி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி கு கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 5 திரு மு முஹம்மது ரியாஜீதீன் வெற்றி
வார்டு 6 திரு சி செல்வம் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி அ லைலா பேகம் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி மு ஐனுல்பா்ஜான் வெற்றி
வார்டு 9 திரு அ சல்மான் பாாிஸ் வெற்றி