கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> கேசிங்கன்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஆா் ராணி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி ர திலகம் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ப புனிதா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சௌ கல்யாணி வெற்றி
வார்டு 5 திரு நெ ஆனந்தராஜ் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி நெ விஜயகுமாாி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திருமதி ரா இன்பமணி வெற்றி
வார்டு 8 திரு ப சக்திவேல் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ரா ஜெயலெட்சுமி வெற்றி