கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> குறிச்சி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க காா்மேகம் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி க சுபா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி தி கனிமொழி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி தே செல்வராணி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ரா அமலா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சு கலைமதி வெற்றி