கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> மன்னம்பந்தல்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மு மைதிலி வெற்றி
வார்டு 2 திரு க காமேஷ் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா அமலா வெற்றி
வார்டு 4 திரு சா சிவசுப்ரமணியன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி இ தாமரைசெல்வி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ம மாரியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ரா ஜெயமீனாட்சி வெற்றி
வார்டு 8 திரு சி கண்ணதாசன் வெற்றி
வார்டு 9 திரு க சண்முகம் வெற்றி
வார்டு 10 திருமதி மோ பங்கஜம் வெற்றி
வார்டு 11 திரு அ ராசப்பன் வெற்றி
வார்டு 12 திருமதி மு சைலஜா வெற்றி