கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> மறையூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க மாதவன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ஸ்ரீ செந்தமிழ்செல்வி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி த ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ம வசந்தா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி பா ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி க அன்பரசி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி சி கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 8 திரு எஸ் பிரபுராஜன் வெற்றி
வார்டு 9 திரு சி ராமசந்திரன் வெற்றி