கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> ஆனதாண்டவபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ர பழனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி க ரஜினி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி கு மரியாள் வெற்றி
வார்டு 4 திரு ப சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி அ ரசூல்பீவி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ஜெ மீனாட்சி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ம ராணி வெற்றி
வார்டு 8 திரு பா ஆனந்தன் வெற்றி
வார்டு 9 திரு நா ஜெயசுந்தர் வெற்றி