கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> பாண்டூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ம சுபா வெற்றி
வார்டு 2 திரு கே கருணாநிதி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி எம் மாதவி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி கு கலா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திரு ரா ரஞ்சித் வெற்றி
வார்டு 6 திரு ச பிரகாஷ் வெற்றி