கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> பட்டமங்கலம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஜி ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 2 திரு சா கனிமொழி வெற்றி
வார்டு 3 திரு டி ஈழவேந்தன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ச மோகனாம்பாள் வெற்றி
வார்டு 5 திரு ஜி சந்திரமோகன் வெற்றி
வார்டு 6 திரு ம செந்தில்வாசன் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ர மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி கே சசிகலா வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி இ சந்திரா வெற்றி