கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> பொன்னூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ரா நாகேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி கே தனம் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி தே மாலா வெற்றி
வார்டு 4 திரு எஸ் பாலசுப்பிரமணியன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச காயத்ரி வெற்றி
வார்டு 6 திரு மூ சேட்டு வெற்றி