கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> செறுதியூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க சபிதா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ரா தனலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 3 திரு பி சபாிராஜா வெற்றி
வார்டு 4 திரு க சண்முகசுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி க ஆனந்த பிாியா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி மா ராஜலெட்சுமி வெற்றி