கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> தாழஞ்சேரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க செல்லதுரை வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ச சரிதா வெற்றி
வார்டு 3 திரு ரா கருணா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மு சாிதா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி த கீதா வெற்றி
வார்டு 6 திரு க வினேத்குமார் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி கோ லலிதா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி த ஆர்த்தி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி அ வளர்மதி வெற்றி