கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> அருவாப்பாடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சௌ அசோக் வெற்றி
வார்டு 2 திரு அ ராஜ் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சு திலகவதி வெற்றி
வார்டு 4 திரு து ஆனந்த் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி நா அமுதா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ஆர் அமுதா வெற்றி