கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> திருமங்கலம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி து கலைமதி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி து ஹஸினா பேகம் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி மா வள்ளி வெற்றி
வார்டு 4 திரு கு ஸ்ரீ ராம் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ஜெ பச்சையம்மாள் வெற்றி
வார்டு 6 திரு கோ ராமதாஸ் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி க செல்வி வெற்றி
வார்டு 8 திரு நா சுப்ரமணியன் வெற்றி
வார்டு 9 திரு க சங்கர் வெற்றி