கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> ஆத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு மோ விஜயபாலன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சா சகிலா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சோ யசோதை வெற்றி
வார்டு 4 திரு கோ லெட்சுமனன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி மு தர்ஜாபீவி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ர மெகராஜ் பீவி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி அ காயத்ரி வெற்றி
வார்டு 8 திரு தி திருநாவுகரசு வெற்றி
வார்டு 9 திரு அ இராமன் வெற்றி