கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> கப்பூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி சி சி.விஜயலெட்சமி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி மா சுமதி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி க தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 4 திரு ந மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ரா பாிமளா வெற்றி
வார்டு 6 திரு ஆ கந்தன் வெற்றி