கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> காஞ்சிவாய்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ரா சுந்தரேசன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு க கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சு சுமதி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மீ பாக்கியலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 திரு ஜெ ரமணி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சு ஆனந்தி வெற்றி