கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> தேரழந்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க மோகன்தாஸ் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி தி ரஞ்சிதம் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி த ரேவதி வெற்றி
வார்டு 4 திரு ரெ ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி பா செல்வராணி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி பா கெளாி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி மு தௌபிக் நிசா வெற்றி
வார்டு 8 திரு ம ரமேஷ் வெற்றி
வார்டு 9 திரு ம பிரகாஷ் வெற்றி