கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> கிளியனூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ர ராஜேஷ் குமார் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ச ராணி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ம சுல்தான்நாச்சியா வெற்றி
வார்டு 4 திரு மு சல்மான் பாாிஸ் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி அ சாிஹத்துநிஷா வெற்றி
வார்டு 6 திரு ஷ பைசல் அஹமது வெற்றி
வார்டு 7 திரு சி மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ச ராணி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி நா லலிதா வெற்றி