கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> கோடிமங்கலம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு அ ஜான்சன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சு மோகனப்பிரியா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி மா மாரியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 4 திரு செ சின்னப்பன் வெற்றி
வார்டு 5 திரு மா பாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி உ விஜயா வெற்றி