கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> கொக்கூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி கா ராசாத்தி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சி வசந்தா வெற்றி
வார்டு 3 திரு ப கலியபெருமாள் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி கே காயத்ரி வெற்றி
வார்டு 5 திரு க செந்தில் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ரா ஆனந்தவள்ளி வெற்றி