கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> கோமல்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ம பாப்பாத்தி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சு காடிலியா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ரெ புவனேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ர ஜெயசுதா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ரா ராஜலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 திரு ஜெ கோபாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 8 திரு க கொளரிசங்கா் வெற்றி
வார்டு 9 திரு சே ராஜா வெற்றி
வார்டு 10 திருமதி ச மகாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 11 திரு ரா இளவரசன் வெற்றி
வார்டு 12 திரு ஜெ முருகன் வெற்றி