கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> கோனேரிராஜபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி த விமலா வெற்றி
வார்டு 2 திரு ரா அருணகிாி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ர வசந்தி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ம அமுதா வெற்றி
வார்டு 5 திரு கோ கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ரா வைஷ்ணவி வெற்றி
வார்டு 7 திரு ச குமார் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி மு சுமதி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி அ தவமணி வெற்றி