கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> கொழையூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ரா ராசாத்தி வெற்றி
வார்டு 2 திரு ம கஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி க மேகலா வெற்றி
வார்டு 4 திரு ரா நடராஜன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ரா உமா வெற்றி
வார்டு 6 திரு த தருமன் வெற்றி