கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> சேத்திரபாலபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி வி கவிதா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி இரா அம்சவள்ளி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி பா தெய்வாணை வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி பா விமலா வெற்றி
வார்டு 5 திரு கோ காா்த்திக் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி வ விமலா வெற்றி
வார்டு 7 திரு ப வினோத்குமாா் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ப ராணி வெற்றி
வார்டு 9 திரு ப ஜெயப்பிரகாஷ் வெற்றி