கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> மாதிரிமங்கலம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ரா கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு ஆ ராஜீ வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சு ராணி வெற்றி
வார்டு 4 திரு க ஐயப்பன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி சு வாசுகி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ரா மேகலா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி இ மாலதி வெற்றி
வார்டு 8 திரு ம சக்திவேல் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி அ ராஜேஸ்வாி வெற்றி