கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> மருத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு து மனோகரன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ஜெ மணிமேகலை வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி க சுபா வெற்றி
வார்டு 4 திரு ஜெ சுந்தரராஜன் வெற்றி
வார்டு 5 திரு பா ராஜ்மோகன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ம ஆனந்தி வெற்றி