கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> மேலையூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ரா இளங்கோவன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ச சபியாபேகம் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ப ரேவதி வெற்றி
வார்டு 5 திரு ம செங்குட்டுவன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ரெ ஜென்னி மாா்க்ஸ் வெற்றி
வார்டு 7 திரு ரா ஜெயபால் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி கா கௌலத்நிசா வெற்றி
வார்டு 9 திரு பொ கல்யாணசுந்தரம் வெற்றி