கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> பாலையூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு நா சத்தியராஜ் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி வெ ராஜகுமாாி வெற்றி
வார்டு 3 திரு கோ முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 4 திரு பா ரஜினிகாந்த் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ம ரேவதி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி மா பூங்கோதை வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி மு ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி செ எழிலரசி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ச பானுமதி வெற்றி