கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> பழையகூடலூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி நா ஜீவராணி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி செ உஷா வெற்றி
வார்டு 3 திரு மா ராமநாதன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி இ சாந்தகுமாாி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி கு முத்துலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி பா செந்தமிழ்செல்வி வெற்றி