கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> பண்டாரவாடை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு வை கோவிந்தராஜ் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி மு புனிதா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சா தமிழ்செல்வி வெற்றி
வார்டு 4 திரு மு சுகுமாறன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி யோ வசந்தரா வெற்றி
வார்டு 6 திரு கு வீரசுந்தா்ராஜன் போட்டி இன்றி தேர்வு