கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> பருத்திக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ம லதா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பா லதா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி செ திலகம் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மு சீனா வெற்றி
வார்டு 5 திரு க ராஜ்மோகன் வெற்றி
வார்டு 6 திரு ம கனகசபை வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ர பாிமளா வெற்றி
வார்டு 8 திரு ரா ராஜகீா்த்தி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி லெ ஜெயலெட்சுமி வெற்றி