கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> பேராவூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு த ஹென்றிதாஸ் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி க இந்திரா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சி விஜயா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி பா சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 5 திரு ரா கணேசன் வெற்றி
வார்டு 6 திரு கா ஜீவானந்தம் வெற்றி