கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> சேத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க வைத்தியநாதன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி இ விஜயா வெற்றி
வார்டு 3 திரு மா சிவக்குமாா் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி வ தேவிகா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி பொ தமிழ்குடிமகள் வெற்றி
வார்டு 6 திரு ப ரெங்கநாதன் வெற்றி