கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> சிவனாரகரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மா செல்வி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி க அமுதா வெற்றி
வார்டு 3 திரு கோ அன்பரசன் வெற்றி
வார்டு 4 திரு வ பாக்கியராஜ் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி வ சந்தியா வெற்றி
வார்டு 6 திரு தெ சரவணன் வெற்றி