கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> தத்தங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ம சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ப அன்பழகி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி பா வரலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ரா விஜயகுமாாி வெற்றி
வார்டு 5 திரு அ இளங்கோவன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி வி சித்ரா வெற்றி
வார்டு 7 திரு ரெ வினோத் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ர புஷ்பா வெற்றி
வார்டு 9 திரு கோ ரவிச்சந்திரன் வெற்றி