கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> திருவாலாங்காடு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி லி பரகத்நிஷா வெற்றி
வார்டு 2 திரு த துரை வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சே கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சி பாரதி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச சாந்தி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சி அனிதா வெற்றி
வார்டு 7 திரு ச செந்தில் வெற்றி
வார்டு 8 திரு கு கலியமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 9 திரு கோ இளங்கோ வெற்றி