கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> திருவாவடுதுறை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மு ஜாஹிராகனி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி நை தாஜிநிஸா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி ரா கவிதா வெற்றி
வார்டு 4 திரு சி கௌரி வெற்றி
வார்டு 5 திரு செ மகேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி பா உஷாராணி வெற்றி
வார்டு 7 திரு உ மோகனசுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ம சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 9 திரு க கமலகண்ணன் வெற்றி
வார்டு 10 திரு சி வைத்தியலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 11 திரு கு வரதராஜன் வெற்றி
வார்டு 12 திரு அ செல்லக்குட்டி வெற்றி