கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> தொழுதாலங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ச ரெத்திணவதி வெற்றி
வார்டு 2 திரு ஆ மாதவன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ர சுமதி வெற்றி
வார்டு 4 திரு ம தமிழ்செல்வம் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி சு லலிதா வெற்றி
வார்டு 6 திரு வீ பன்னீர்செல்வம் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி இ கலா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி அா் மாலா வெற்றி
வார்டு 9 திரு செ தா்மலிங்கம் வெற்றி