கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> வாணாதிராஜபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு வை பிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 2 திரு ரா தேவேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 3 திரு கு ராஜராஜன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி பா சீத்தா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி கா கஸ்தூாி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சி சுதா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி கோ சகிலா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ச நஸ்ரின்பாத்திமா வெற்றி
வார்டு 9 திரு ஜ ஹாஜா நஜ்புதீன் வெற்றி