கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> எடக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி பா சுகந்தி வெற்றி
வார்டு 2 திரு வீ அன்பழகன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி பா ரஷ்யா வெற்றி
வார்டு 4 திரு கோ பக்கிாிசாமி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ஜெ நித்யா வெற்றி
வார்டு 6 திரு தை ராமசந்திரன் போட்டி இன்றி தேர்வு