கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> வழுவூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க மகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 2 செல்வி தே சுகன்யா வெற்றி
வார்டு 3 திரு ஆ ஜெயராமன் வெற்றி
வார்டு 4 திரு கி பன்னீா்செல்வம் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி ரா ரேவதி வெற்றி
வார்டு 6 திரு க நெடுமாறன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 செல்வி சு சத்தியசுந்தாி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ரா உஷாராணி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ம ஜெசில்ராணி வெற்றி