கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> எழுமகளுர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க அம்பிகா வெற்றி
வார்டு 2 திரு ரா விஜயேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி செ மகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 4 திரு சு குமாரசாமி வெற்றி
வார்டு 5 திரு மு தியாகராஜன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ர கவிதா வெற்றி