கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> கடலங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி தி இந்திரா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ம மதுபாலா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரெ பானுமதி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ரா கமலா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி இ ஜான்சிராணி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ஜீ அமுதா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி கு குமாரி வெற்றி
வார்டு 8 திரு மு நடராஜன் வெற்றி
வார்டு 9 திரு ரா ஆசைதம்பி வெற்றி